Skip to content

สอบถามข้อมูลเพิ่ม

รับทุบตึก รื้อถอนอาคาร บ้านพัก สำนักงาน โรงงาน โกดัง รับซื้อบ้านไม้เก่า โครงสร้างเหล็ก ป้ายโฆษณา สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดให้ราคาสูง รับรื้อภายในพร้อมรับซื้อระบบ รับปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่สำหรับทำการก่อสร้างใหม่

การเตรียมการก่อนทำการ ทุบตึก รื้อถอน
– ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอนอาคาร ที่สำนักงานโยธาในเขตพื้นที่
– ประเมินหน้างานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง
– บอกกล่าวเพื่อนบ้าน หรือบริเวณชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากอาจมีเสียงดังและฝุ่นรบกวน ในบริเวณนั้น
– เตรียมระบบน้ำประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ
– สร้างรั่ว กันวัสดุตกหล่น ปิดกันรอบบริเวณ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
– ลงมือทุบทำลายอาคาร

ขั้นตอนการทำการรื้อถอน
1. เข้าตรวจสอบสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อวางแผนตามลักษณะงาน ปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ
2. วางแนวกั้นเขตบริเวณพื้นที่รื้อถอนเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการดำเนินงาน เช่น ผ้าใบ หรือสังกะสี
3. ใช้แรงงานคนในการรื้อถอนภายในก่อนบางส่วน หรือส่วนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ใช้เครื่องจักรกลหนัก (รถแบคโฮ) เข้าทำการรื้อถอน-เจาะ ย่อยเศษปูนและ รื้อถอนฐานราก
เพื่อความสะดวกต่อการก่อสร้างอาคารใหม่
5. ขนย้ายเศษปูนเศษขยะออกจากพื้นที่และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะทำการก่อสร้างต่อไป

ผลงานบริการลูกค้า

บริการรับทุบตึก ทุบตึก รับทุบตึก รับรื้อถอน ทุบตึกฟรี รื้อถอนบ้าน รับทุบตึกฟรี